понедельник, 23 мая 2016 г.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 6 квітня 2016 р. № 288 
Київ
Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Установити, що:
1) з 1 травня 2016 р. у штатному розписі посадові оклади (тарифні ставки, ставки заробітної плати) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери встановлюються в таких розмірах:
1 тарифного розряду - 1516 гривень;
2 тарифного розряду - 1521 гривня;
3 тарифного розряду - 1532 гривні;
4 тарифного розряду - 1543 гривні;
5 тарифного розряду - 1612 гривень;
6 тарифного розряду - 1718 гривень;
7 тарифного розряду - 1825 гривень;
8 тарифного розряду - 1943 гривні;
9 тарифного розряду - 2050 гривень;
10 тарифного розряду - 2157 гривень;
11 тарифного розряду - 2334 гривні;
12 тарифного розряду - 2512 гривень;
13 тарифного розряду - 2690 гривень;
14 тарифного розряду - 2868 гривень;
15 тарифного розряду - 3057 гривень;
16 тарифного розряду - 3306 гривень;
17 тарифного розряду - 3555 гривень;
18 тарифного розряду - 3804 гривні;
19 тарифного розряду - 4053 гривні;
20 тарифного розряду - 4313 гривень;
21 тарифного розряду - 4562 гривні;
22 тарифного розряду - 4811 гривень;
23 тарифного розряду - 5060 гривень;
24 тарифного розряду - 5167 гривень;
25 тарифного розряду - 5344 гривні;
2) підвищення посадових окладів (тарифних ставок, ставок заробітної плати) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, що передбачено підпунктом 1 цього пункту, здійснюється у межах видатків на оплату праці, передбачених Законом України“Про Державний бюджет України на 2016 рік”, а працівників 1-3 тарифних розрядів Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників - у тому числі за рахунок виплат, пов’язаних з індексацією, надбавок, доплат, премій.
2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
3. Керівникам установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери забезпечити встановлення з 1 травня 2016 р. у штатному розписі розмірів посадових окладів (тарифних ставок, ставок заробітної плати), визначених підпунктом 1 пункту 1 цієї постанови.
4. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади привести у місячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

Прем'єр-міністр України
А.ЯЦЕНЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 6 квітня 2016 р. № 288
ЗМІНИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
1. Абзац другий примітки 1 до додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1699; 2005 р., № 34, ст. 2064; 2008 р., № 100, ст. 3308; 2014 р., № 34, ст. 909; 2015 р., № 76, ст. 2527, № 100, ст. 3436) після цифр і слова “1113 гривень” доповнити словами і цифрами “, з 1 травня 2016 р. - 1185 гривень”.
2. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2008 р. № 939 “Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 82, ст. 2764, № 100, ст. 3308; 2010 р., № 35, ст. 1210, № 101, ст. 3629; 2012 р., № 3, ст. 94; 2013 р., № 26, ст. 858) після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
“Посадові оклади (тарифні ставки) працівників, які станом на 30 квітня 2016 р. у штатному розписі установлені на рівні мінімальної заробітної плати, з 1 травня 2016 р. підвищуються на 10 відсотків.”.
У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим.
3. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 р. № 1013 “Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 100, ст. 3436; 2016 р., № 16, ст. 645) доповнити підпунктом 2-1 такого змісту:
“2-1) з 1 травня 2016 р. посадові оклади працівників, що затверджені постановами Кабінету Міністрів України, передбаченими підпунктом 2 цієї постанови, які установлені на рівні розміру мінімальної заробітної плати станом на 30 квітня 2016 р., підвищуються на 10 відсотків;”.

Комментариев нет:

Отправка комментария