пятница, 23 декабря 2016 г.

Галузева угода між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2016 -2020 роки

1. Загальні положення

1.1. Галузеву Угоду на 2016 -2020 роки (далі - Угода) між Міністерством освіти і науки України - центральним органом виконавчої влади та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України - повноважним представником найманих працівників (далі - Сторони) укладено відповідно до Законів України «Про колективні договори і угоди», «Про соціальний діалог в Україні», Генеральної угоди, законів про освіту, інших законодавчих актів України.


1.2. На підставі Угоди, яка є нормативним актом соціального партнерства, здійснюється регулювання трудових відносин у галузі та соціально-економічних питань, що стосуються інтересів працівників, здобувачів вищої освіти, аспірантів, докторантів, учнів професійно-технічних навчальних закладів, інших осіб, які навчаються у вищих та професійно-технічних навчальних закладах (далі -  осіб, які навчаються), та власників (уповноважених ними органів)......

21.12.2016 No 02-8/718

Головам обласних, Київської міської
організацій Профспілки працівників
освіти і науки України

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України доводить до відома постанову Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. No 954 «Про внесення зміни до переліку закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років», якою доповнено перелік посад працівників дошкільних навчальних закладів, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, посадами директора та асистента вихователя в інклюзивних групах......

Завантажити