понедельник, 22 февраля 2016 г.

Відновлення санаторно - курортного лікування та оздоровлення дітей за рахунок коштів Фонду соціального страхування України.

У Г О Д А

між департаментом освіти і науки
Івано-Франківської  обласної державної адміністрації 
та комітетом Івано-Франківської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України на 2016-2017 роки

понедельник, 8 февраля 2016 г.

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ м. Івано-Франківськ

04. 02. 2016 р. № П – 5/ 7
Про ризики для освітян та освітянської галузі,
зумовлені змінами до чинного законодавства
України та завдання профспілкових органів
різних рівнів щодо мінімізації наслідків цих змін.

среда, 3 февраля 2016 г.

Про розгляд Резолюції Всеукраїнських зборів голів первинних проспілок

Результати розгляду вимоги до Уряду в Резолюції.


02.02.2016 № 02-8/50

Головам обласних, Київської міської
організацій Профспілки працівників
освіти і науки України


ЦК Профспілки працівників освіти і науки України повідомляє, що розпочато підготовку пропозицій до проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2017 рік.
Реалізуючи завдання, визначені Комплексною цільовою програмою «Гідна праця – основа соціального добробуту та економічного прогресу» та керуючись Порядком участі соціальних партнерів у формуванні бюджетної політики, затвердженим Національною тристоронньою соціально-економічною радою, профспілкова сторона до кінця лютого 2016 року надає Міністерству фінансів України пропозиції до проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2017 рік.
ЦК Профспілки надіслано пропозиції до зазначеного проекту на адресу Федерації профспілок України листом від 02.02.2016 № 02-7/49 (додається).
Просимо підтримати зазначені у листі пропозиції та ініціювати відповідні звернення до Уряду.
Голова Профспілки
Г.Ф.Труханов

02.02.2016 № 02-7/49Федерація профспілок  України

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України розглянув лист ФПУ від 15.01.2016 № 05/01-27/27 щодо підготовки проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2017 рік і в межах компетенції та відповідно до вимог Статуту надає наступні пропозиції для врахування їх у проекті профспілкової сторони для надання Міністерству фінансів України.
Основними завданнями бюджетної політики на 2017 рік, спрямованими на реалізацію гарантій, встановлених Конституцією України, Законами України у сфері освіти та трудового законодавства, мають бути:

02.02.2016 № 02-8/51

Головам обласних, Київської міської 
організацій Профспілки працівників 
освіти і науки України

На запити з місць щодо застосування постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 року № 1013 «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів» ЦК Профспілки працівників освіти і науки України повідомляє наступне.

 Зазначеною постановою з 1 грудня 2015 року підвищено розміри посадових окладів та ставок заробітної плати працівників бюджетних установ, зокрема галузі освіти, упорядковано структуру їхньої заробітної плати.

понедельник, 1 февраля 2016 г.

Оплата праці педагогічних працівників

Як має оплачуватись педагогічна робота вчителя іноземної мови ліцею, прийнятого ще на роботу на час тимчасово відсутнього основного працівника у зв'язку з відпусткою по догляду за дитиною до досягнення трирічного віку у гімназію вчителем цього ж предмету, а саме - погодинно чи за тарифікацією ?
За основним місцем роботи у ліцеї навчальне навантаження складає 8 годин, а в гімназії-13 годин на тиждень.
Чи вважається така робота сумісництвом ?
Відповідь.
Відповідно до Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затвердженого наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства фінансів України від 28.06.1993 № 43, сумісництвом вважається виконання працівником, крім своєї основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому ж або іншому підприємстві, в установі, організації.
Але згідно з п.11 Переліку робіт, які не є сумісництвом, не вважається сумісництвом інша робота, яка виконується в тому разі, коли на основній роботі працівник працює неповний робочий день і відповідно до цього отримує неповний оклад (ставку), якщо оплата його праці по основній та іншій роботі не перевищує повного окладу (ставки) за основним місцем.
Зважаючи, що за основним місцем роботи у ліцеї встановлене навчальне навантаження складає 8 годин, що є менше норми на ставку, навантаження у гімназії в обсязі 10 годин не є сумісництвом. Сумісництвом вважається лише педагогічна робота в обсязі 3 години у ліцеї.
Однак попри те, що така педагогічна робота виконується поза основним місцем роботи, в тому числі й за сумісництвом, її оплата має здійснюватися за тарифікацією.
Відповідно до п.68 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої Міністерством освіти України від 15.04.1993 № 102, місячна заробітна плата педагогічних працівників визначається шляхом множення ставки заробітної плати на їх фактичне навантаження на тиждень і ділені цього добутку на встановлену норму годин на тиждень. Встановлена при тарифікації заробітна плата виплачується щомісячно незалежно від кількості тижнів і робочих днів у різні місяці року.
Погодинна оплата праці педагогічних працівників відповідні до п.73 Інструкції допускається лише при оплаті за години заміщення тимчасово відсутніх у зв'язку з хворобою або з іншої причин педпрацівників, яке тривало не більше двох місяців. Якщо ж заміщення тривало понад два місяці, то оплата праці педагогів провадиться з першого дня заміщення за всі години фактичного навчального навантаження в порядку, передбаченому п.68 цієї Інструкції, тобто за тарифікацією.
Відповідно до п.71 Інструкції за час роботи в період канікул оплата праці педагогічних працівників провадиться з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, що передувала початку канікул. Тривалість цієї роботи має відповідати обсягу навального навантаження, встановленому при тарифікації.

Тому педагогічна робота вчителя як у ліцеї, так і в гімназії має оплачуватись за тарифікацією, незалежно від її обсягу.